Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren banka kredileri eğilim anketinin 2017 yılı Ocak-Mart dönemi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, bankalar, 2017 yılının ilk çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları temelde aynı bıraktı. Bireysel kredilerde ise bankaların, konut kredilerine uygulanan standartları sıkılaştırdığı, taşıt ve diğer bireysel kredilere uygulanan standartları temelde aynı bıraktığı görüldü.

İşletmelerin kredi taleplerinde azalış devam etti

2017 yılının ikinci çeyreği için beklentiler, tüm kredi türlerinde standartların temelde aynı bırakılacağı yönünde oldu. Kredi talebi açısından bakıldığında, işletmelerin kredi taleplerinde geçen dönemde başlayan azalış bu çeyrekte de devam etti. Bireysel kredi türleri açısından incelendiğinde ise konut ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşanırken, taşıt kredi talebinde azalış gerçekleştiği görüldü. Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde hem yurt içi fonlama koşulları hem de yurt dışı fonlama koşulları sıkılaştı. 2017 yılı ikinci çeyreği için bankaların beklentileri, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın süreceği yönünde oldu.