Bursa ‘Akıllı Şehir Yol Haritası’na öncü oluyor

‘Akıllı Şehirler Yol Haritası’ Bursa’da tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, artık şehirlerin yarıştığını, Bursa’nın bu konuda da öncü…

Bursa ‘Akıllı Şehir Yol Haritası’na öncü oluyor

01 Aralık 2016 14:48

‘Akıllı Şehirler Yol Haritası’ Bursa’da tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, artık şehirlerin yarıştığını, Bursa’nın bu konuda da öncü olacağını söyledi.
Türkiye’nin en kapsamlı ‘Akıllı Şehir Yol Haritası’nın açıklandığı basın toplantısı Bursa Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, mahalli idarelerin akıllı belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlara daha yaşanabilir bir şehir sunacağına işaret etti. Bursa’nın teknolojik altyapıda güçlü bir şehir olduğuna değinen Başkan Altepe, “Akıllı Şehir Yol Haritası’nın Bursa’dan başlaması tercihini yerinde buluyoruz. Örnek bir şehir olan Bursa’da en iyi uygulamaları yapacağız” dedi.
Başkan Altepe, “Türkiye’de şehirler yarışıyor, insanlar artık kentlerde yaşıyor. Şehirler ise ancak vatandaşlarının yaşamlarını kolaylaştıran uygulamalarla daha yaşanabilir olacaktır. Bursa, altyapısıyla teknolojide de öncü olarak ‘Akıl Şehir Yol Haritası’na yön verecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi hedefiyle daha önce başlattığımız, sevgi çipi, akıllı bas konuş, hafriyat takibi, araç takip sistemleri, e-belediyecilik ve elektronik imza gibi akıllı belediyecilik uygulamalarını da kapsayan ‘Akıllı Şehirler Yol Haritası’nın şehirlerin güçlenmesi adına da önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Akıllı olmalıyız ki şehirlerin de akıllı olması sağlansın. Bu teknolojiyi her alanda kullanabilmek önemli. Bizim bu konudaki performansımız şehrin kalkınmasına da katkı sağlıyor” diye konuştu.
Hızla dijitalleşen dünyada güçlü şehirler için yerel yönetimlerin de akıllı şehirleşmeye yöneldiğini belirten Başkan Altepe, Bursa’nın yaklaşık 3 milyon nüfusuyla, akıllı şehircilik alanında Türkiye’nin öncü illeri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da dünyanın dört bir yanında belediyelerin akıllı şehir çözümlerine yöneldiğini söyledi. Akıllı şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından birini oluşturduğuna dikkati çeken Aksoy, ““Vodafone Türkiye olarak, sadece şirketlerin değil, vatandaşlarımıza doğrudan hizmet ulaştıran, başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının da dijitalleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere hayata geçirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi’ni kamu kurumları ve belediyeler için de uyarladık. Yarına Hazır Şehirler için geliştirdiğimiz Dijitalleşme Endeksi ile belediyelere yol göstermeyi ve onları yarına hazır şehirler haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında 26 büyükşehir belediyesiyle hayata geçirdiğimiz ‘Akıllı Şehir Endeksi’ ile büyükşehir belediyesi ortalama skorunu yüzde 55 olarak tespit ettik. Bu sonuç, yüzde 53 olan Türkiye İşletmeler Skoru’nun 2 puan üzerinde olsa da, bunun yeterli olmadığını ve 2023 Türkiye’si için belirlenen hedeflere ulaşmak için dijitalleşmede daha gidilecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız ‘Akıllı Şehir Yol Haritası’ ise belediyelerimizin akıllı şehirleşme sürecini hızlandırmaya, bunun için onlara bir yol haritası sunmaya ve bu yol haritasını onlarla birlikte hayata geçirmemize olanak sağlayacak. Bu yol haritasına raporla başladık. Bir sonraki aşamada, bu yol haritasını vatandaşların ihtiyaçlarıyla şekillendireceğiz ve vatandaşı odak noktası yapmayı planladığımız online platformla tamamlayacağız” şeklinde konuştu.
“Akıllı şehir uygulamaları insana dokunan sistemlerdir”
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanvekili Bülent Gönç ise Vodafone ve Deloitte’un ortak bir çalışmayla ortaya koydukları kapsamlı ‘Akıllı Şehir Yol Haritası’nın dünyadaki akıllı şehir örneklerinden hareketle, Türkiye’de de bu konuda neler yapıldığını, yapılabileceğini saptayan bir bilgi kaynağı olduğunu söyledi. Akıllı şehir uygulamalarında, şehirlerin yerli ve yabancı sermaye yatırımlarını daha çok çeken, kültür ve turizm açısından daha cazip, yerel yönetim hizmetlerini daha akılcı ve verimli sunan bir konuma kavuşmasını sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almayı amaçladıklarını söyleyen Gönç, “Akıllı şehir uygulamaları insana dokunan sistemlerdir. İnsanları mutlu eden verimli çalışmalara fırsat veren, insan hayatını kolaylaştıran ekonomiye de katkı sağlayan bu sistemler, ülkemizde sıkıntısı çekilen ‘veri/bilgi kıtlığını’ gidermeye yönelik bilimsel bir adımdır. Böylesine önemli bir konuda ortaklaşa bir çabayla oluşturulan bu rapordan, akıllı şehir konusuyla ilgilenen herkesin faydalanmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.
Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya, Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu da akıllı şehir için bütünsel bakış açısının gerektiğine işaret ederek, sistemin detaylarını ele alan bir sunum yaptı. Kentlerin akıllı şehir dönüşüm yolculuğunda kapsayıcı bir vizyona sahip olunması gerektiğinin altını çizen Yaveroğlu, “Akıllı şehirler münferit teknolojik çözümlerden ziyade bütünsel bir bakış açısı gerektiriyor. Akıllı şehir dönüşümü yolculuğunda başarılı olmak için net bir vizyon, kamu-özel işbirliği, entegre organizasyon, etkin akıllı şehir platformu, vatandaş katılımı, destekleyici teknoloji, risk yönetimi, sosyal kapsayıcılık, proje yaygınlaştırma becerisi ve destekleyici yasal çerçeve gerekiyor” dedi.
30 milyar TL katkı öngörülüyor
Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından, global ve yerel platformlarda yapılan araştırma sonuç ve bulguları kullanılarak hazırlanan Türkiye’nin en kapsamlı ‘Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu’, 23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla hazırlandı. Raporda, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde akıllı şehirlerin Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na yılda yaklaşık 30 milyar TL’lik katkıda bulunması öngörülüyor. Rapora göre, vatandaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ise yüzde 78,9 ile ulaşım olurken, onu yüzde 73,7 ile trafik ve yüzde 52,6 ile otopark meselesi izliyor.
‘Akıllı Şehir Yol Haritası’ ile ilk etapta 30 büyükşehir belediyesinin akıllı şehir olması hedefleniyor. Rapora göre, bu hedefe ulaşılması halinde ülke genelinde yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanabilecek. Akıllı trafik uygulamalarıyla, günde ortalama 100 dakikanın trafikte geçirildiği ve nüfusu 10 milyondan fazla olan bir şehirde vatandaşların trafikte geçirdiği zamandan yılda ortalama 104 milyon saat tasarruf edilebilecek. Ayrıca, akıllı kavşak uygulamalarıyla, kavşaklardaki duraklamalarda günde ortalama yüzde 45’e yakın azalma sağlanabilecek. Raporda ayrıca, Barselona, Kopenhag, Jakarta, Amsterdam, Dubai, Güney Afrika, San Francisco, New York, Luksor, Seul, Londra, Singapur ve Lembo gibi şehir ve ülkelerdeki akıllı şehir uygulamaları kapsamlı olarak anlatılıyor.
Öte yandan Vodafone, ‘Akıllı Şehir Yol Haritası’ ile birlikte Akıllı Şehirler Online Platformu’nu da sunacak. www.sehirsizin.com adresinde Ocak ayında hizmete girecek online platformla, akıllı şehirleri hayata geçirirken bireylerin de görüşlerinin alınması hedefleniyor. Vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişimi artıracak platform sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri daha sistemli bir şekilde takip edilecek. Vatandaşlar, yaşadığı şehirle ilgili söz sahibi olabilecek, site üzerinden fikirlerini paylaşarak dönüşüme destek verebilecek.
Raporda yer alan belediyelerle online olarak uygulanan anket bölümüne göre ise belediyelerin yüzde 74’ünde farklı birimlerden personelin katılımıyla akıllı şehir ekipleri bulunuyor. Şehir sakinleriyle ilişkilere önem veren belediyeler, yüzde 89’luk bir oranla, görüş, öneri ve şikâyetlerini ileten kişilere mutlaka geri dönüş yapıyor. Vatandaş görüşlerinin iletildiği kanallar içinde web sitesi yüzde 94,74 ile en yaygın uygulama olurken, onu çağrı merkezi yüzde 89,47 ile takip ediyor. Akıllı şehir çözümleri yüzde 94’lük oranla en çok ulaşım alanında kullanılıyor, onu yüzde 42 ile su hizmetleri takip ediyor. Vatandaş ve paydaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ulaşım yüzde 78,9. Başarılı olarak değerlendirilen akıllı şehir uygulamaları arasında akıllı durak, akıllı otobüs, akıllı trafik ışıkları ve sinyalizasyon, akıllı kavşaklar gibi ulaşımı doğrudan ilgilendiren uygulamalar ön plana çıkıyor.
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
 • Cumartesi
  GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  30°C
 • Pazar
  GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  31°C
 • Pazartesi
  Çok Bulutlu
  31°C
 • Salı
  GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  30°C
Reklamı Geç