8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 7-9 Kasım 2013 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi’nde yapıldı.


12 Kasım 2013 18:36

Çok sayıda katılımcının katıldığı kongrede, eğitim yönetimine ilişkin konular tartışıldı.Geçtiğimiz yıl Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER) işbirliği ile düzenlenen ve ana teması “Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Sorunları” olan 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin 8.sine bu yıl Marmara Üniversitesi ev sahipliği yaptı. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu ve Enstitüler Binası’nda gerçekleştirilen kongreye; YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül, EYED-DER Dernek Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aypay, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu ve çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.Ana teması “Okul Geliştirme Sürecinde Öğretmen ve Yönetimin Niteliği: Politikalar ve Uygulamalar” olarak belirlenen Kongrenin açılış konuşmalarını Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aypay ile Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. M. Zafer Gül yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Uslu yönetimindeki Üniversite Oda Orkestrası’nın sunduğu müzik dinletisi katılımcılardan büyük beğeni topladı.Kongrede sırasıyla; Albany Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Heinz-Dieter Meyer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Turan, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. M. Feyzi Öz, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Rhode Island Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özcan ve Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vehbi Çelik davetli konuşmacı olarak konuşmalar yaptı.
Kongrenin birinci çağrılı konuşmacısı olan Albany Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Heinz-Dieter Meyer, girişimci üniversitenin aktörlerinden ve bu aktörlerin araştırmada yenilik, gelişim, öğretme, hizmet ve pazarlama alanları için gelir akışı sağlayan aktif çabalarından bahsetti. Girişimci üniversite kavramının kâr amaçlı bir kurum kavramını öne çıkardığını belirten Meyer, yükseköğretimde yetkinin eşit dağıtıldığı yönetim ve 19. yüzyıldaki güçlü tam zamanlı yönetici kavramının 2000’li yıllarda her seviyede profesyonel yönetimi içerdiğini söyledi.
Dr. Heinz-Dieter Meyer, bürokratik yapıdaki üniversite ile girişimci üniversite arasındaki farklara dikkat çekerek girişimci üniversitenin risklerine işaret etti. Ayrıca Meyer, girişimci üniversitenin üniversitedeki akademik kültürü zayıflatabileceğini ve merkez yönetim ile fakülte arasındaki koordinasyona da zarar verebileceğini ifade etti.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Turan, “Eğitim Yönetimi Alanında Üretilen Batılı Bilginin Eleştirisine Giriş” adlı konuşmasında batıcı bilginin aktarımına değinerek, “Batı, bilgiyi bütün Dünya’ya tek yönlü olarak yaymaktadır. Eğitim yönetimi alanında da Batılı kaynaklardan alınan kavram ve terminoloji egemendir. Bu durum, Türk kimliğini ve sahip olduğumuz kültürü örselemektedir” dedi. Turan, eğitim yönetimi alanında uygulamadan teoriye gidilmesi gerektiğini öne sürerek bu alanda yeni bir dil ve söylem geliştirilmesine ve uyarlama yerine sentez modellerin tasarlanmasının önemine dikkat çekti.Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. M. Feyzi Öz, yaptığı konuşmada okuryazarlığın önemi, ileri uygarlıklar ve okur-yazarlık düzeyi ilişkileri üzerinde durdu. Millet Mektepleri Okuma Yazma Seferberliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Okuma Yazma Seferberliği, Fonksiyonel Okuma Yazma Seferberliği, Kadınlar Okuma Yazma Seferberliği, 100. Okuma Yazma Seferberliği, 1992 Okuma Yazma Seferberliği, Genç Kızlar ve Kadınlar için Okuma Yazma Seferberliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sosyal Gelişme ve İstihdamı Destekleme Projesi ve Ulusal Destekleme Kampanyası adlarıyla düzenlenen okuma yazma seferberliklerinden bahseden Öz, bu seferberliklerin yönetimini anlattı.YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, “Eğitimin ve Yükseköğretimin Niteliği Üzerine” başlıklı konuşmasında gelecek tasavvurunun bugünü şekillendirdiğini belirterek ‘fırsat penceresi’ kavramını açıkladı. Latince educare ve educere kavramlarından yola çıkarak eğitsel kavramların anlamları üzerinde duran Günay, sahici öğrenmenin ezberleme ile olduğunu ifade etti. Günay, “Ezberlemek, hafızada bilginin kaydını kolaylaştırır. Öğrenme almak, öğretme de vermek ile ilişkilidir. Bu nedenle sorgulamadan önce anlamayı öne çıkarmak gerekir” dedi.Üniversitenin bir kurum olarak eğitim verdiği insana kültür kazandırmasının önemine dikkat çeken Günay, rekabetin etik davranışları olumsuz yönde etkilememesi gerektiğini Pisagor Kasesi aracılığıyla açıkladı.Rhode Island Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özcan yaptığı konuşmada, öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için geliştirdiği “okulda üniversite” adlı model önerisini tanıttı. Örgün ve yaygın eğitimin birleştiği bu modelde 7 boyut ortaya koyan Özcan, bu boyutları; kavramsal çerçeve, müfredat, liderlik, deneyim ve gelişim, yöntem, öğretmen adayları, öğretim elemanları ve liderlik başlıklarıyla açıkladı. Özcan bu modelde, hem öğretmenlik mesleğinin bilgisi hem konu bilgisi, genel kültür ve yüksek lisans eğitiminin bir arada verilebileceğini belirtti.Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vehbi Çelik ise ‘Eğitim Liderliğinde Yeni Yaklaşımlar’ başlıklı konuşmasında eğitim liderliği yaklaşımında etik liderlik, dağıtımcı liderlik ve sosyal adalet liderliği üzerinde durdu. Etik liderliğin moral ahlak kavramlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Çelik, etik ilkelere göre yönlendirebilmenin bir liderlik yaklaşımı olduğunu ifade etti. Kurumlardaki kirlenme arttıkça liderliğe duyulan ihtiyacın arttığını söyleyen Çelik, evrensel etik ilkelerin bulunmadığını ve etik kodların mevcut iktidarı elinde bulunduran güçlerin dayatması olduğunu vurguladı.3 gün boyunca süren kongrede eğitim ve eğitim yönetimi alanında toplam 55 başlıkta, yedi farklı zamanlamalı oturumda 208 bildiri sunuldu, söyleşiler yapıldı ve mevcut sorunlara çözüm önerileri getirildi. Kongre sonuç bildirgesi ve kongrenin değerlendirilmesi ardından 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin hangi üniversitede yapılacağına ilişkin oylamaya geçildi. Bu oylama sonucunda, Siirt Üniversitesi oy çokluğuyla bir sonraki kongrenin ev sahipliğini üstlenmiş oldu.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
 • İstanbul

  İstanbul 10°C

 • Ankara

  Ankara 19°C

 • İzmir

  İzmir 24°C

 • Bursa

  Bursa 18°C

 • Trabzon

  Trabzon 17°C

TÜMÜ
Reklamı Geç