İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kira beyannamesi ne zaman verilir 2018 Kira beyannamesi hesaplama

Kira beyannamesi ne zaman verilir 2018 Kira beyannamesi hesaplama
Kira beyannamesi ne zaman verilir 2018 Kira beyannamesi hesaplama

Kira beyannamesi vermesi zorunda olan vatandaşlar internet üzerinden 2018 kira beyannamesi ne zaman verilir gib, kira beyannamesi hesaplama 2018 gibi arama sorguları yapıyor. Bu haberimiz üzerinden elde ettiğiniz kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini öğrenebilirsiniz. İşte konu ile ilgili kapsamlı bilgiler...

Ev ve işyeri sahibi olan vatandaşlar 2018 yılında kira beyannamesi ne zaman verilir ile kira beyannamesi hesaplama, kira vergisi ödeme tarihleri,kira beyannamesi örneği formu,hazır kira beyanı gibi konuları merak ediyorlar. Haberimiz üzerinden tüm bu soruların cevaplarını öğrenebilir ve 2018 kira beyannamenizi gelir idaresi başkanlığının resmi sitesi olan https://intvrg.gib.gov.tr/index_gmsi.jsp  adresinden doldurarak ödeyebilirsiniz...

Kira Beyannamesi Nedir ?

193 Sayılı GVK'da belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Sadece Mesken Kira Geliri Elde Edenler Hangi Hallerde Beyanname Verirler ?

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2017 yılı için istisna tutarı olan 3.900 TL'yi aşması halinde GMSİ beyannamesi verirler. 2017 yılı içerisinde 3.900 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

2018 Yılı İçin Kira Mesken Kira Geliri İstisna Tutarı Ne Kadardır?

2017 yılı için konut geliri istisna tutarı 3.900 TL dir.

Sahibi Oldukları Konutları Kiraya Verenler Elde Ettikleri Kira Gelirinden Oturdukları Konut Veya Lojman İçin Ödedikleri Kira Bedelini Gider Olarak İndirebilirler mi ?

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde Hangi Gider Yöntemi Seçilmelidir ?

Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın \% 15'i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir. Cemradışiha Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir.

Gerçek Gider Olarak İndirilebilecek Harcamaların Tutarları Nasıl Hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

Örneğin, 2016 yılında 10.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 2.000 TL'dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır?
Vergiye tabi hasılat = 10.000 – 3.800
              = 6.200
İndirilebilecek gider = (2.000 6.200) / 10.000
              = 1.240 TL

Sadece İşyeri Kira Geliri Elde Edenler Hangi Durumlarda Beyanname Verirler ?

Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2017 yılı için beyanname verme sınırı olan 30.000 TL'yi aşması halinde beyanname verirler. 

Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2017 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.600 TL'yi aşması halinde beyanname verirler.

İşyeri İle Birlikte Mesken Kira Geliri Elde Edenler Hangi Durumlarda Beyanname Verirler ?

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 3.900 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 30.000 TL yi aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmek zorundadır. Cem Radış/İHA Mesken kira geliri eğer 3.900 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez.

Bir Meskene Birden Fazla Kişinin Ortak Olması Halinde Beyanname Nasıl Verilir?

Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.

Kira Geliri Elde Ettiği Halde Beyanname Verilmez Veya Eksik Beyan Edilirse Ne Olur ?

Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2017 yılı için 3.900 TL'lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

KİRA BEYANNAMESİ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Cem Radış/İHA

BUGÜN NELER OLDU?

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.