İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk gençlerine göre AB üyeliği

Türk gençlerine göre AB üyeliği
Türk gençlerine göre AB üyeliği

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) Türkiye temsilciliğinin yaptığı araştırma, Türk gençlerinin AB üyeliğine bakışını ortaya koydu.

İSTANBUL / İHA

BPW Türkiye temsilciliği öncülüğündeki STEP Projesi, "Solution Time for Employment Problem / İstihdam Sorunu için Çözüm Zamanı" kapsamında edinilen deneyimler ve projenin saha çalışması bulguları açıklandı.

Türkiye'den 74 ve Yunanistan'dan 78 gencin katıldığı çalıştayların tam kapsamlı proje raporu paylaşıldı. Katılımcı gençlere uygulanan ön ve son test uygulamalarının analizi, ilginç bulguları ortaya çıkardı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşayan ve araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 12'si, Yunanistan'daki öğrencilerin de yüzde 7'si ise öğrenciyken iş aradıklarını ve bulamadıklarını belirtiyor.

Araştırmaya Türkiye'den katılan öğrencilerin yüzde 64,3'ü şu anda çalıştıkları işi kaybederse zor iş bulacağına inanırken, Yunanistan'daki gençlerin yüzde 64,71'i edindikleri iş deneyiminin kolayca iş bulmalarına yardımcı olacağını belirtiyor.

Gençlerin istihdama yönelik algı araştırmasında, Türkiye'de iş bulma konusundaki en büyük engelin eğitim sistemindeki aksaklıklar olduğu görülüyor. Öğrenciler, üniversitelerin kendilerine sunduğu pratik ve mesleki deneyimin yeterli olmadığını söylüyor. Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 41,2'si, Yunanistan'daki gençlerin ise yüzde 34,7'si okulda yeterli staj, pratik ve mesleki deneyim edinmediğini düşünüyor.

Gençlerin eğitimde karşılaştığı genel sorunları çözmek için de güvendikleri çözüm ortakları farklılaşıyor. Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 80,3'ü hükümet, yüzde 12,7'si STK, yüzde 7 AB'yi çözüm olarak görürken; Yunanistan'da, yüzde 82,4 hükümet, yüzde 2,7 STK, yüzde 14,9 AB'nin çözüm sağlayacağını düşünüyor.

Türkiye ve Yunanistan'da yaşayan ve üniversitede öğrencilerinin gelir kaynakları incelendiğinde, her iki öğrenci grubunun da aile ve akrabalardan maddi destek alarak okudukları ortaya çıkıyor. Türk katılımcıların 50,7'si, Yunan katılımcıların yüzde 67,8'i aile/akrabadan destek aldığını belirtiyor.

Katılımcılara, "Avrupa Birliği sizin için ne ifade etmektedir?" sorusu yöneltildiğinde 4 temel konuda fikir birliği içinde oldukları görülüyor.
Buna göre, katılımcıların yüzde 97,3'ü, AB'nin, Avrupa'nın herhangi bir yerine yolculuk ve herhangi bir yerinde eğitim ve çalışma özgürlüğünü ifade ettiğini söylüyor.

İkinci olarak, AB'nin ekonomik koşulları geliştirmenin bir aracı olduğu düşünülüyor.

Üçüncü yaklaşım ise, AB'nin sadece kağıt üzerinde işleyen ve gündelik pratikler konusunda sıkıntı verici bir yapıda olmadığı.

AB'nin, kültürel kimliği ve çeşitliliği ortadan kaldıracağı yönündeki yaklaşım ise öğrencilerin benimsemediği bir argüman.

Türkiye'de yaşayan katılımcılara bu başlıkta yöneltilen soru ise "AB'ye tam üyeliğin sizin hayatınızda ne gibi bir değişiklik yaratacağını düşünüyorsunuz?" sorusu oldu.

Türkiye'de yaşayan katılımcıların yüzde 96'sı, genel olarak değişimin olumlu olacağı yönünde beklentilerini dile getirdi. Türkiye'de yaşayan katılımcıların ekonomik değişim vurgusu öne çıkarken, demokratikleşme, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda ise beklentilerin daha düşük düzeyde olduğu görüldü.

Yunanistan'da yaşayan katılımcılara ise AB'ye tam üyelik sizin hayatınızda ne gibi bir değişiklikler yaratmıştır? sorusu yöneltildi.
Yunanistan'da yaşayan katılımcıların yarısı değişimin olumlu olduğu görüşünde birleşti. Olumlu değişim ise üç başlıkta özetlendi; Ekonomik iyileşme, serbest dolaşım ve eğitim olanaklarının artması.

Araştırma, Türk gençlerinin siyasetten uzak durduğunu da gösterdi. Önceki kuşaklar tarafından gençlere siyasal yaşama katılımdan kaçınma konusunda yapılan telkinler, genç katılımcıların bağımsız bireyler olarak haklar, özgürlükler ve güvenceler konusunda pozisyon almalarını engellediğini ortaya çıkardı.

Türkiye'deki gençlerin yüzde 6,9'u siyasi bir parti ya da faaliyet grubunda çalışırken, bu rakam Yunanistan'da yüzde 20'ye yükseliyor. Türk gençlerinin yüzde 50'si, Yunan gençlerinin ise yüzde 16,9'u bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Yunanistan'da gençlerin yüzde 53,5'i miting ya da genel bir gösteriye katılırken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 40,3. Ancak imza toplamak ya da bir dilekçeye imza atmak söz konusu olduğunda, Türk gençleri son derece aktif. Türkiye'deki gençlerin yüzde 55,6'sı imza
kampanyalarına katılırken, Yunanistan'da bu oran yüzde 20,3.